Godło Polski

Ceny usług u notariusza. Co oznacza pojęcie taksy notarialnej?

Ceny za usługi notarialne ustalane są na podstawie maksymalnych stawek określonych w taksie notarialnej. Definiuje ona kwotę stanowiącą wynagrodzenie za przygotowanie oraz wypełnienie czynności notarialnej. Obowiązująca taksa notarialna opisana została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek notarialnych aktualnych na terenie kraju.

Taksa notarialna, a cennik usług notarialnych

Taksa notarialna określa maksymalne stawki opłat za czynności notarialne – oznacza to więc, że opłaty te mogą one być niższe niż zdefiniowana cena, która może ulegać zmianom zależnym od kilku czynników. Cennik usług notarialnych jest przygotowywany w sposób uwzględniający określoną w taksie cenę, której ewentualne obniżenie zależy od notariusza i jego klienta, ich indywidualnych ustaleń oraz tego, jak wyceniona zostaje realizowana usługa notarialna. Wkalkulowany zatem powinien być czas poświęcony na przygotowanie mianowanego prawnika do sprawy, a także jej rodzaj, sporządzone na jej potrzeby dokumenty oraz wartość przedmiotu transakcji.

Maksymalne stawki taksy notarialnej

Taksa notarialna określa wartości stałe oraz zmienne, zależne od wartości przedmiotu transakcji, np. umowy kupna-sprzedaży działki, darowiznę itp. Rozporządzenie stanowi, iż w przypadku wartości mienia:

 • równej 300 zł – maksymalna stawka notarialna wynosi 100 zł,
 • od 3 000 do 10 000 zł – stawka notarialna to 100 zł z dodatkowymi 3% od nadwyżki,
 • od 10 000 do 30 000 zł – stawka notarialna to 310 zł, a dodatkowy procent od nadwyżki wynosi 2%,
 • od 30 000 do 60 000 zł – stawka notarialna to 710 zł, a dodatkowy procent od nadwyżki wynosi 1%,
 • od 60 000 do 1 000 000 zł – stawka notarialna to 1 010 zł, a dodatkowy procent od nadwyżki wynosi 0,4%,
 • od 1 000 000 do 2 000 000 zł – stawka notarialna to 4 770 zł, a dodatkowy procent od nadwyżki wynosi 0,2%,
 • powyżej 2 000 000 zł – stawka notarialna to 6 770 zł, a dodatkowy procent od nadwyżki wynosi 0,25%.

Pamiętać należy również o przykładowych wartościach stałych cennikowych, które kształtują się w sposób następujący:

 • sporządzenie intercyzy – 400 zł,
 • testament – 50 zł,
 • odwołanie testamentu – 30 zł,
 • oświadczenie dot. przyjęcia lub odrzucenia spadku – 50 zł,
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł,
 • pełnomocnictwo – 30 lub 100 zł (zależne od liczby dokonanych czynności),
 • protokół dziedziczenia – 100 zł.
Wróć do bloga