Godło Polski

Czy darowizna w formie aktu notarialnego wymaga zgłoszenia?

Darowizna to jeden ze sposobów świadczenia swoim majątkiem na rzecz drugiej osoby lub instytucji. Darowizny możemy dokonać np. na rzecz członka rodziny, przekazując mu jeden lub kilka składników naszego majątku. Z dokonaniem darowizny wiąże się jednak konieczność dopełnienia pewnych formalności. Wyjaśniamy, czy darowiznę w formie aktu notarialnego trzeba zgłosić.

Czym jest umowa darowizny?

Umowa darowizny to pisemne zobowiązanie darczyńcy na rzecz obdarowanego, który bezpłatnie przekazuje w jego władanie składnik majątku prywatnego np. dom, samochód, pewną sumę pieniędzy. Darczyńca nie zawsze musi spisywać z obdarowanym umowę, jednak forma aktu notarialnego jest obowiązkowa w przypadku darowizny nieruchomości, udziałów w firmie lub prawa do lokalu. W innych przypadkach nie musimy spisywać umowy darowizny w formie aktu notarialnego, jednak jest to zalecaną praktyką.

Co możemy przekazać w darowiźnie?

Darowizna może uwzględniać wszystkie składniki naszego prywatnego majątku, których jesteśmy jedynym właścicielem oraz współwłaścicielem. Może ona również obejmować umorzenie spłaty długu. Co więcej, darowizna może zostać przekazana pod jakimś warunkiem, np. darczyńca zobowiązuje się przekazać w darowiźnie nieruchomość w zamian za opiekę i możliwość zamieszkiwania w niej do śmierci.

Darowizna a zobowiązania podatkowe

Otrzymana darowizna zwiększa nasz majątek, więc wymaga uiszczenia podatku od spadku i darowizn. Nie oznacza to jednak, że zawsze musimy dzielić się z fiskusem, bo możemy skorzystać ze zwolnienia podatkowego, które obejmuje m.in. najbliższych członków rodziny darczyńcy. W przypadku, gdy otrzymamy darowiznę na podstawie umowy w formie innej niż akt notarialny, musimy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego samodzielnie. W tym celu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania darowizny, musimy złożyć zeznanie podatkowe.  Jest ono podstawą do naliczenia przez urząd podatku od darowizny lub zwolnienia z obowiązku jego wpłaty. Inaczej wygląda sytuacja, gdy umowa darowizny spisywana jest przed notariuszem. W tym przypadku jesteśmy zwolnieni z formalności, których dopełnienie leży po stronie notariusza – to on pobiera należny podatek oraz wpłaca go do właściwego urzędu skarbowego.

Wróć do bloga