Godło Polski

Gdzie należy spisać testament?

Testament, czyli ostatnia wola, może znacząco wpłynąć na życie spadkobierców. To bardzo istotna kwestia, która powinna być kilkukrotnie przemyślana. Spadek można otrzymać na mocy testamentu lub ustawy. Jeżeli wiesz, komu chciałbyś przekazać swój dorobek, bezpiecznie jest sporządzić testament. Gdzie należy go spisać? Jak powinien wyglądać prawidłowo napisany testament.

Gdzie spisać testament?

Właściwie sporządzony testament przybiera różne formy. Może być napisany odręcznie przez spadkodawcę, jednak będzie on ważny tylko wtedy, gdy posiada podpis i datę sporządzenia. W przypadku obawy przed rychłą śmiercią można wygłosić testament ustny. W tym przypadku prezentacja swojej ostatniej woli powinna obywać się w obecności przynajmniej trzech świadków. Istnieje również testament allograficzny. Taki rodzaj testamentu jest ustnie wygłaszany przez spadkodawcę, jednak ma to miejsce w obecności odpowiedniego urzędnika i dwóch świadków. Testament jest spisany w protokole i podpisany. Ostatni, a zarazem najbardziej popularny jest testament notarialny. Taki dokument jest sporządzony w formie aktu notarialnego. Ta opcja jest najbezpieczniejsza z uwagi na to, że trudno ją podważyć. Na zlecenie spadkodawcy notariusz może przechowywać dokument.

Jak wygląda testament?

Z formalnego punktu widzenia testament powinien zawierać przede wszystkim podpis i datę sporządzenia dokumentu. W treści aktu powinien być uwzględniony cały dziedziczony majątek – pieniądze i nieruchomości. Należy tutaj wpisać, które osoby są spadkobiercami. W testamencie można uwzględnić również obowiązek spłacenia długów przez danego spadkobiercę oraz obowiązki na nich nałożone. Decyzja spadkodawcy jest całkowicie dobrowolna. Warto pamiętać, że testament notarialny w każdej chwili może zostać zmieniony lub odwołany.

 

Wróć do bloga