Godło Polski

Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej?

Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości jest dla banku zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu. Podobnie jest w przypadku pożyczek pod zastaw nieruchomości, które zaciągamy u osób prywatnych. Wyjaśniamy, w jak krok po kroku wpisać hipotekę do księgi wieczystej.

Czym jest hipoteka?

Hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Przysługuje ono stronie umowy hipotecznej, która udziela nam kredytu lub pożyczki. Najczęściej kredyty hipoteczne zaciągamy w bankach, które pożyczając nam wysokie kwoty i rozkładając ich spłatę na kilkadziesiąt lat, muszą zadbać o zabezpieczenie swoich interesów i zabezpieczyć się na wypadek zaprzestania spłaty należności. Umowa notarialna, jaką może być umowa hipoteczna, może zostać także spisana pomiędzy osobami prywatnymi – wówczas najczęściej dotyczy pożyczek na znaczne kwoty, które zaciągamy na różne cele np. u członków rodziny. Wpisanie banku lub osoby prywatnej do księgi wieczystej nieruchomości jest momentem powstania hipoteki; wygasa ona w momencie spłaty należności. Jeżeli nie będziemy wywiązywali się z naszych zobowiązań finansowych, możemy stracić nieruchomość.

Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej krok po kroku

Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej może odbyć się na dwa sposoby. Najprostszym rozwiązaniem jest wizyta w kancelarii notarialnej w celu zlecenia dokonania niezbędnych czynności notariuszowi. Pozwoli to uniknąć straty czasu oraz formalności związanych z wizytą w Sądzie Rejonowym, który prowadzi księgę wieczystą naszej nieruchomości. To nie tylko najprostsze, ale także związane z koniecznością dopełnianie minimum formalności rozwiązanie. Jeżeli chcemy samodzielnie dokonać wpisu w księdze wieczystej, musimy złożyć w sądzie odpowiedni wniosek. Banki często dołączają go do dokumentów kredytowych.

W przypadku bankowych kredytów hipotecznych do wniosku musimy dołączyć m.in. otrzymane z banku zaświadczenie o wzięciu kredytu, a także oświadczenie o ustanowieniu hipoteki kaucyjnej. Kolejnym krokiem jest wypełnieni wniosku oraz złożenie go w biurze podawczym sądu po opłaceniu kosztów związanych z dokonaniem wpisu. Złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami skutkuje dokonaniem wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, jednak może on nastąpić w różnym terminie, co ma związek m.in. z obłożeniem konkretnego sądu. W celu uzyskania kredytu (wpis do hipoteki to ostatni krok przed otrzymaniem pieniędzy) trzeba jeszcze pobrać zaświadczenie o tym, że złożyliśmy wniosek o jego dokonanie.

Wróć do bloga