Godło Polski

Jak wygląda procedura otworzenia testamentu u notariusza?

Sprawy spadkowe mogą powodować konflikty rodzinne, dlatego coraz więcej osób decyduje się na spisanie testamentu. Ten jednostronny, odwołalny i skuteczny dopiero po śmierci testatora dokument pozwala przekazać zgromadzony majątek nie tylko najbliższym członkom rodziny, ale także osobom niespokrewnionym. Wyjaśniamy, dlaczego warto spisać testament notarialny oraz w jak przebiega jego otwarcie i ogłoszenie w kancelarii notarialnej.

Sporządzenie i przechowywanie testamentu – co warto wiedzieć?

Wyróżnia się kilka rodzajów testamentów. Najczęściej spisywane są testamenty własnoręczne oraz testamenty notarialne. Testament własnoręczny jest dokumentem sporządzonym przez testatora samodzielnie, co może powodować pewne problemy i skutkować np. jego nieważnością ze względu na popełnione błędy, które mogą dotyczyć formy testamentu. Co więcej, testament własnoręczny, który przechowywany jest w domu, może zaginąć lub zostać podważony. Testament notarialny to dokument, którego treść bardzo trudno jest podważyć. Jest on spisywany i przechowywany u notariusza, który po śmierci testatora uruchamia procedurę spadkową. Aby mogło dojść do otwarcia testamentu, trzeba notariuszowi dostarczyć akt zgonu testatora.

Otwarcie testamentu u notariusza krok po kroku

Otwarcie testamentu jest czynnością notarialną, która odbywa się po złożeniu wniosku przez osobę lub osoby chcące poznać ostatnią wolę testatora. W celu otwarcia testamentu należy przedstawić notariuszowi akt zgonu poświadczający śmierć osoby, która złożyła testament oraz dokumenty poświadczające tożsamość spadkobierców. Procedura otwarcia testamentu uwzględnia sporządzenie odpowiedniego protokołu oraz zamieszczenie na testamencie daty jego otwarcia i ogłoszenia.

Otwarcie testamentu obejmuje odczytanie jego treści w obecności zgromadzonych spadkobierców oraz zawiadomienie sądu spadku o dokonanej czynności notarialnej. Po odczytaniu treści testamentu zawiadamiane są także osoby, których dotyczą zapisy testamentowe, jednak nie były one obecne podczas otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Wróć do bloga