Godło Polski

Jaka jest różnica między spadkiem a zachowkiem?

Jeżeli spadkodawca sporządził przed swoją śmiercią testament, postępowanie spadkowe zostaje przeprowadzone w sposób zgodny z jego ostatnią wolą. Co istotne, spadkodawca może rozdysponować swój majątek według własnego uznania i preferencji. A co jeśli nie sporządził on testamentu? W życie wchodzi wtedy prawo spadkowe określone przez Kodeks cywilny, który stanowi, że po śmierci spadkodawcy, osoby będące jego najbliższą rodziną nabywają prawa do majątku spadkowego – w pierwszej kolejności jest to małżonek zmarłego oraz dzieci. W przypadku braku potomków i żony lub męża, spadek przypada rodzicom spadkodawcy. Zachowek jest natomiast uprawnieniem do wniesienia o zapłatę, którą mieliby uiścić spadkobiorcy.

Spadek a zachowek – czym się różnią?

Spadkiem nazywa się ogół praw i obowiązków, które po śmierci spadkodawcy przechodzą na jego następów prawnych. Droga dziedziczenia opisana została przez Kodeks cywilny, a jej szczegóły zostają przedstawione przez notariusza prowadzącego sprawę spadkową. Za elementy spadku uznaje się prawa nabyte przez spadkodawcę, jego nieruchomości i ruchomości, obligacje, a także rzeczy prywatne oraz zwierzęta. Spadek po zmarłym otrzymuje jego małżonek i dzieci, a w przypadku, gdy nie ma potomków – jego rodzice, rodzeństwo wraz z dziećmi, pasierbowie i dziadkowie. Warto pamiętać o tym, że spadkobiorców obowiązuje zobowiązanie podatkowe. Zachowek to forma rekompensaty udzielana najbliższym pominiętym w testamencie lub w sytuacji, gdy ich udział w spadku został zminimalizowany. Jest to ułamek wartości majątku, przypadający danej osobie. Rekompensata tego rodzaju jest wypłacana w postaci gotówkowej i nie podlega opodatkowaniu.

Kto jest uprawniony do zachowku?

Osoby uprawnione do otrzymania zachowku po zmarłym to przede wszystkim jego małżonek lub małżonka, zstępni spadkodawcy, a także jego rodzice w przypadku, gdy zmarły nie ma potomków. Do zachowku nie jest uprawnione również jego rodzeństwo, a także osoby niegodne i takie, które odrzuciły spadek. Ponadto, nie otrzymają go również osoby wcześniej wydziedziczone oraz krewni wyrzekający się prawa do dziedziczenia. Do zadatku nie jest upoważniony również małżonek, gdy złożony został pozew o rozwód lub separację z jego wyłącznej winy.

Wróć do bloga