Godło Polski

Jakie czynności wykonuje notariusz?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Do kancelarii notarialnej zgłaszamy się w celu przygotowania różnego rodzaju dokumentów prawnych. Dzięki jego poświadczeniu nabierają one statusu dokumentów urzędowych. Rola notariusza jest bardzo ważna dla całego systemu prawnego w Polsce, a dzięki jego pracy udaje się unikać bardzo dużej ilości sporów sądowych. Dzieje się tak, ponieważ urząd który sprawuje, czuwa nad tym, aby prawa i słuszne interesy każdej ze stron zawierających umowę zostały odpowiednio zabezpieczone.

Aby zostać notariuszem, należy ukończyć dosyć ciężkie wyższe studia prawnicze. Potem czeka nas 3,5-roczna aplikacja notarialna. A po odbyciu aplikacji należy jeszcze zdać egzamin notarialny. Jak widać, droga do wykonywania tego zawodu nie jest łatwa, ale wymaga on naprawdę dużej wiedzy prawniczej i doświadczenia. W końcu osoby, które zwracają się po pomoc do kancelarii notarialnej, czasami zawierzają majątek całego swojego życia i ufają, że otrzymają rzetelną poradę.

Z czym możemy zwrócić się do notariusza?

Wizyta u notariusza może wiązać się z różnymi potrzebami. Duża część czynności notarialnych obejmuje tzw. sprawy rodzinne. Na pewno wiemy, że w kancelarii odbywa się spisanie testamentu, czy powierzenie jego przekazania zainteresowanym. Tutaj również możemy zawrzeć umowę przedmałżeńską, tzw. intercyzę. Notariusz także potwierdza autentyczności odpisów lub kopii dokumentów, podpisów czy tożsamości.

Kolejną dużą dziedziną niemogącą się obejść bez wsparcia notarialnego są transakcje handlowe i zawieranie umów. Rodzajem kontraktu, z którym prawie każdy z nas miał, lub będzie miał do czynienia, jest kupno/sprzedaż nieruchomości. Ponadto notariusz sporządza także różnego rodzaju protokoły, odpisy, wypisy dokumentów. Tutaj również następuje zawiązywanie spółek handlowych, fundacji i podobnych organizacji.

Przydatną usługą, o której mało osób wie, jest złożenie depozytu notarialnego. Przy zawieraniu transakcji można się w ten sposób zabezpieczyć przed nieuczciwymi praktykami. Kupujący musi w depozycie złożyć kwotę, na jaką opiewa sprzedaż, udowadniając, że odpowiednią sumą dysponuje. Po wypełnieniu warunków umowy, notariusz wypłaca depozyt sprzedającemu.

Wróć do bloga