Godło Polski

Kiedy niezbędne jest poświadczenie pozostawania przy życiu?

Do czynności notarialnych zalicza się m.in. sporządzanie różnego rodzaju pism i dokumentów, które zyskują moc prawną. Do najpopularniejszych zalicza się akty notarialne, wypisy i odpisy, a także poświadczenia różnego rodzaju – jednym z nich jest poświadczenie pozostawiania przy życiu. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy procedurę wystawienia tego dokumentu. Kiedy poświadczenie pozostawania przy życiu jest niezbędne?

Procedura wystawiania poświadczenia pozostawania przy życiu

Poświadczenie pozostawania przy życiu wystawia się w celu potwierdzenia, że dana osoba żyje. Konieczne jest więc, aby w przygotowanym poświadczeniu znalazła się informacja dotycząca daty, godziny oraz minuty, w której czynność potwierdzenia została dokonana. Aby uzyskać owe poświadczenie, należy wcześniej umówić się na wizytę w biurze notarialnym. Stawiając się na spotkanie z notariuszem, trzeba pamiętać o tym, by zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Najczęściej będzie to dowód osobisty, jednakże respektowany jest także paszporty, czy prawo jazdy. Po uiszczeniu opłaty i wylegitymowaniu, prawnik wystawi stosowny dokument, potwierdzający pozostanie przy życiu.

Dokument ten jest niezbędny w bardzo szczególnych przypadkach. Najczęściej są to sprawy administracyjne, a także ubieganie się o odszkodowanie w Polsce lub za granicą. Strona może również zostać wezwana do okazania poświadczeniu przy życiu w przypadku ubiegania się o przyznanie renty, emerytury lub innego świadczenia ZUS.

Czy stwierdzenie pozostania przy życiu musi się odbyć w biurze notariusza?

W szczególnych przypadkach, gdy osoba nie może udać się osobiście do notariusza, dopuszczalne jest, aby poświadczenie było wystawione poza kancelarią notarialną. Potrzeba taka może zachodzić w przypadku, gdy stan zdrowia osoby jest na tyle zły, że nie pozwala na jego przemieszczanie się. Konieczne jest, aby w takim dokumencie była zamieszczona informacja dotycząca miejsca przeprowadzenia opisywanej czynności notarialnej. Również w tym przypadku osoba, której dotyczy owo poświadczenie, powinna wylegitymować się aktualnym dowodem tożsamości.

Wróć do bloga