Godło Polski

Sporządzenie intercyzy - w jakich sytuacjach ma to uzasadnienie?

Intercyza to inaczej uznana przez prawo, dobrowolna umowa majątkowa małżeńska, sporządzona i podpisana w obecności notariusza. Na jej mocy, zawarcie związku małżeńskiego nie wywołuje skutku posiadania przez współmałżonków majątku wspólnego.

Zgodnie z umową intercyzy, po ślubie każdy z małżonków gromadzi swój odrębny majątek, którym może dowolnie rozporządzać, tak jak przed zawarciem związku małżeńskiego. W Polsce obserwuje się rosnące zainteresowanie tak zwaną rozdzielnością majątkową. Kiedy można podpisać intercyzę i w jakich przypadkach warto to zrobić?

Jakie aspekty można uregulować z pomocą intercyzy?

Choć potocznie intercyza jest zwana rozdzielnością majątkową, to z jej pomocą można także szczegółowo uregulować warunki rozszerzenia lub ograniczenia wspólnoty majątkowej, w postaci tak zwanego umownego ustroju majątkowego. Ograniczenie polega na wyłączeniu konkretnych składowych majątku z majątku wspólnego, do których prawa będzie miał tylko małżonek je nabywający. Rozszerzenie polega na włączeniu we wspólnotę majątkową  dóbr, które przed małżeństwem były własnością jednego ze współmałżonków, np. domu czy samochodu. Istnieją jednak pewne ograniczenia, które uniemożliwiają rozszerzenie wspólnoty na niektóre składniki majątku. Ostatnią kwestią, którą można uregulować intercyzą, jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Kiedy można sporządzić i rozwiązać intercyzę?

Ustanowienie intercyzy jest dozwolone zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego (intercyza przedślubna), jak i w trakcie trwania małżeństwa. Przy intercyzie podpisanej przed ślubem, pojęcie majątku wspólnego w ogóle się nie pojawia. W drugim przypadku jej sporządzenie będzie nieco trudniejsze, ponieważ poza zgodą małżonków na jej zawarcie, dowodami osobistymi i dokumentem intercyzy, potrzebny będzie także odpis aktu zawarcia małżeństwa i dokumentacja wyceny wspólnie nabytego w trakcie trwania małżeństwa majątku.

Intercyzę można znieść w dowolnym momencie, pod warunkiem obustronnej zgody i sporządzenia stosownego aktu przez notariusza, a także jego obecności, przy wyrażaniu tej zgody. Z chwilą rozwiązania umowy powstaje małżeńska wspólnota majątkowa.

Jakie są przesłanki do zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej?

Na podpisanie intercyzy najczęściej decydują się przedsiębiorcy, których postanowienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mogą negatywnie odbić się na wspólnym budżecie domowym, ponieważ za błędy odpowiadają oni całym swoim majątkiem. Intercyzę podpisują więc dla bezpieczeństwa rodziny.

Inną sytuacją, kiedy warto zastanowić się na sporządzeniem intercyzy, jest posiadanie długów przez jednego ze współmałżonków, jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński. Podpisanie intercyzy wyłącza wówczas odpowiedzialność za długi drugiego współmałżonka, z zastrzeżeniem, że kontrahent w chwili podpisywania umowy był świadomy takiego rozdzielnego stanu majątkowego.

Osoby, które obawiają się, że ich małżeństwo może z różnych powodów być nietrwałe również wymagają sporządzenia małżeńskiej umowy majątkowej. W ten sposób chcą się uchronić przed kłótniami o podział majątku w przypadku rozwodu.

Wróć do bloga