Godło Polski

W jakich sytuacjach sporządzane są poświadczenia notarialne?

Notariusz kojarzy nam się zazwyczaj z osobą, która pomoże przygotować akt notarialny np. podczas sprzedaży mieszkania. Jednak różne zdarzenia losowe mogą od nas wymagać wizyty u notariusza w celu przygotowania poświadczenia notarialnego.

Potrzebne jest dla uprawomocnienia czynności, jakie chcemy przeprowadzić. Kiedy może się nam przydać?

Sprawy związane z dziedziczeniem, sprzedażą mienia czy sprawami rodzinnymi często wymagają wizyty w kancelarii notariusza. Potrzebna jest nam osoba, która zagwarantuje, że poszczególne kroki przebiegają zgodnie z prawem i są realizowane zgodnie z wymagającymi przepisami prawa. Czasami nasz podpis na dokumencie to zbyt mało, aby dokonać zaplanowanych czynności i potrzebne jest dodatkowe poświadczenie podpisu. W innych sytuacjach potrzebne jest poświadczenie, że dokument jest oryginalny lub jest pełnoprawną kopią. W każdej z tych sytuacji pomoże nam notariusz.

Poświadczenie notarialne podpisów

Jedną z czynności wykonywanych przez notariusza jest poświadczanie podpisów. W wielu sytuacjach nasz podpis musi zostać sporządzony w obecności świadka i opatrzony odpowiednią adnotacją, aby został uznany za prawdziwy i wystarczający. Jest to także zabezpieczenie naszych własnych interesów. Notariusz zaświadcza, że złożony w jego obecności podpis lub podpis złożony wcześniej, jest nasz. Wydaje nam notarialne poświadczenie, które niezbędne jest na przykład, jako dowód podczas prowadzonych przez nas transakcji biznesowych, podpisywania umów i przy zawieraniu nowych kontraktów. Nasz podpis powinien zostać poświadczony, jeśli chcemy przekazać komuś prawa do naszego ogródka działkowego, działki, sprzedać udziały w spółce z o.o., podpisać umowę najmu okazjonalnego z najemcą, umowę kupna-sprzedaży mieszkania lub samochodu czy innego dobra. Poświadczenie przydać się może również w przypadku spraw rodzinnych jak podpisanie umowy o sprawowanie opieki nad małoletnim lub osobą starszą czy niepełnosprawną. Nasz podpis może zostać uwierzytelniony również podczas realizowania spraw związanych z dziedziczeniem spadku. Notariusz upewnia się, że podpis został złożony przez nas, bez nacisków ze strony osób trzecich, ale również sprawdza zgodność podpisywanego dokumentu z prawem. Poświadczenie składa się z deklaracji notariusza opatrzonej jego podpisem i pieczęcią oraz informacjami, kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiło podpisanie danego dokumentu. Jest to ważny z punktu widzenia prawa proces, który może przyśpieszyć realizację wielu spraw.

Notarialne poświadczanie dokumentów

Poświadczenie podpisu to niejedyna usługa, którą może świadczyć notariusz. Bardzo często zgłaszamy się do niego o pomoc w poświadczeniu zgodności kopii dokumentu z jego oryginałem. Zdarza się, że część dokumentów, którymi się posługujemy, wydawana jest ze zbyt małą ilością kopii (odpisy aktu urodzenia, akty zgonu). Musimy okazywać lub zostawiać je w różnych urzędach i czasami, aby móc dalej podejmować różne kroki prawne potrzebna jest nam kolejna kopia. Notariusz również w tej sytuacji sprawdza zgodność dokumentu z przepisami prawa, zawartość merytoryczną i poświadcza zgodność z oryginałem. Potrzebne to może być przy prowadzeniu firmy, kiedy musimy poświadczyć dokumenty gospodarcze lub dokumenty księgowe, ale i w codziennych sytuacjach, gdy potrzebujemy uwierzytelnić orzeczenia sądów, składane zaświadczenia i otrzymywane postanowienia, ale również poświadczyć może dyplom ukończenia studiów czy szkoły średniej. Dzięki takiemu notarialnemu poświadczeniu wszystkie te dokumenty możemy przedkładać w urzędach i instytucjach, ponieważ mają moc oryginałów.

Wróć do bloga