Godło Polski

Wydziedziczenie na gruncie prawa polskiego

Wydziedziczenie według polskiego prawa to instytucja pozwalająca na pozbawienie uprawnionego spadkobiercy możliwości otrzymania zachowku po zmarłym. Kodeks cywilny informuje również o tym, jakie okoliczności sprzyjają wydziedziczeniu – powodem takiego stanu rzeczy są zazwyczaj konflikty rodzinne, a także chęć przepisania przez spadkodawcę całego majątku wyłącznie jednej osobie. Warto pamiętać, że instytucja tego typu nie jest łatwym procesem i istnieje wiele sposobów na jej podważenie. W dalszej części tekstu omawiamy sposób na przeprowadzenie wydziedziczenia, a także sytuacje, w których może do niego dojść.

W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

Podstawą jest sporządzenie odpowiedniego zapisu w testamencie – na jego podstawie uprawniony prawa do zachowku zostaje pozbawiony możliwości otrzymania części majątku po spadkodawcy. Skuteczność instytucji zapewnia spisanie ostatniej woli w formie aktu notarialnego, którego treść jest znacznie trudniejsza do podważenia, aniżeli testament sporządzony własnoręcznie przez osobę dokonującą wydziedziczenia. W dokumencie często zawiera się informacje będące poparciem decyzji – najczęściej jest to opis sytuacji będącej przyczyną konfliktu lub trwałego rozerwania więzi rodzinnych.

Przesłanki stanowiące podstawę do wydziedziczenia

Wydziedziczenie może zostać przeprowadzone w przypadku, gdy ustawowy spadkobierca dopuszcza się czynności sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. Powodem może być również umyślne przestępstwo, które zagraża życiu lub zdrowiu spadkodawcy, lub bliskiej mu osoby. Ostatnią przesłanką jest niedopełnienie przed spadkobiercę obowiązków oraz zaniedbywanie przez niego relacji rodzinnych. Wydziedziczenie musi zostać uznane przez sąd, który stwierdza lub odrzuca zasadność postępowania spadkodawcy.

Wróć do bloga