Kancelaria Notarialna

Czynności notarialne

Prowadzone w naszej kancelarii czynności notarialne mają za zadanie zabezpieczać zarówno interesy klientów, jak i osób, dla których mogą one powodować skutki prawne. Zakres czynności notarialnych określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Dz. U. nr 22, poz. 91 z późniejszymi zmianami.

Na podstawie ww. ustawy nasza kancelaria świadczy poniższe czynności notarialne:

Warto również dodać, że notariusz działa jako osoba zaufania publicznego i tym samym korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Dodatkowo wykonane przez notariusza czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego.