Kancelaria Notarialna

Sprawy spadkowe

W naszej kancelarii notarialnej można uzyskać dokument potwierdzający prawo do dziedziczenia majątku. Jednakże jest to możliwe tylko w przypadku, jeśli spadek nie jest kwestią sporną. Dodatkowo na spotkaniu z notariuszem muszą pojawić się wszyscy spadkobiercy.

Akt poświadczenia dziedziczenia (będący de facto stwierdzeniem nabycia spadku) notariusz może sporządzić zarówno wtedy gdy spadkodawca pozostawił po sobie testament, jak również, gdy takowego dokumentu nie sporządził. W tej drugiej sytuacji o tym, kto jest spadkobiercą, rozstrzygają bowiem przepisy prawa. Do obowiązków notariusza należy również odczytanie woli zmarłego, która zawarta jest w testamencie.

Czynności notarialne związane z prawem spadkowym realizowane przez naszych notariuszy obejmują:

  • przygotowywanie testamentów,
  • sprawy związane z przyjęciem, odrzuceniem lub zrzeczeniem się spadku,
  • otwarcia i ogłoszenia testamentów,
  • sporządzanie protokołów dziedziczenia,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (zarówno z testamentu, jak i z ustawy),
  • sporządzanie umów o dział spadku.
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących prawa spadkowego serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Notarialną w Raciborzu. Nasi notariusze posiadają odpowiednie kompetencje, ciągle poszerzaną wiedzę fachową oraz umiejętności zapewniające najwyższą jakość świadczonych usług notarialnych. Zapraszamy!