Kancelaria Notarialna

Umowy notarialne

Nie każda umowa musi być sporządzona u notariusza. Istnieją jednak konkretne kategorie umów, które bez poświadczenia notarialnego są po prostu nieważne.

Umowy wymagające potwierdzenia notarialnego to:

Umowy w formie aktu notarialnego niewymagane prawem – dlaczego warto?

Z pomocą notariusza można sporządzić praktycznie każdy rodzaj umowy, również te niewymienione wyżej, czyli niewymagane prawem. Część klientów zastanawia się, czy warto podjąć taką decyzję. Naszym zdaniem zdecydowanie warto, choćby z poniższych powodów:

  • umowa przygotowana przez notariusza jest przygotowana prawidłowo oraz zgodna z obowiązującym prawem i przepisami,
  • w każdej chwili możemy uzyskać odpis takiej umowy (np. w przypadku zagubienia oryginału), ponieważ jest ona wpisana do rejestru prowadzonego przez notariusza,
  • w umowie można zawrzeć klauzulę (zgodnie z art. 77 KPC.), która daje możliwość przekazania sprawy do komornika i wszczęcie postępowania egzekucyjnego bez postępowania sądowego.
  • Nasza Kancelaria Notarialna w Raciborzu przygotowuje umowy notarialne zarówno dla klientów prywatnych, jak i firm. Nasze doświadczenie, wiedza fachowa oraz umiejętności są do Państwa dyspozycji! Zapraszamy!