Godło Polski

Notariusz Agata Rabczuk i Agnieszka Raczek

W prowadzonej przez notariusz Agatę Rabczuk i notariusz Agnieszkę Raczek Kancelarii Notarialnej w Raciborzu można uzyskać profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

Rejent (notariusz) jest osobą zaufania publicznego, której podstawowym zadaniem jest wypełnianie obowiązków służbowych zgodnie z ustawą Prawo o notariacie. W ramach świadczonych usług wykonuje przede wszystkim tzw. czynności notarialne, czyli sporządza akty notarialne (wszelkiego rodzaju umowy itp.), poświadczenia (m.in. akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia podpisu, zgodności kopii lub odpisu dokumentu z oryginałem itd.), protokoły i innego rodzaju dokumenty. Może też doręczać oświadczenia oraz przyjmować na przechowanie dokumenty, papiery wartościowe lub gotówkę, a ponadto sporządzać inne dokumenty na prośbę stron.

Oferta biura notarialnego

Skorzystanie z usług biura notarialnego jest wymagane m.in. w przypadku zawierania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, darowizny, zakładania spółek czy fundacji. Do notariusza należy także udać się w przypadku chęci zawarcia majątkowej umowy przedmałżeńskiej (intercyzy) lub spisania testamentu, a także potwierdzenia autentyczności odpisów lub kopii dokumentów, podpisu czy tożsamości. Każda czynność notarialna wiąże się z koniecznością wniesienia stosownej opłaty (tzw. taksy notarialnej oraz opłat sądowych i podatków). Porady na temat wykonywanych czynności są jednak udzielane bezpłatnie przez każde biuro notariusza.
Notariusze Agata Rabczuk i Agnieszka Raczek zapewnią Państwu wyczerpujące informacje w zakresie:

• dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych,
• wysokości taksy notarialnej,
• wysokości podatków i opłat.

Kancelaria notarialna w Raciborzu

Kancelaria Notarialna mieści się w Raciborzu w lokalu nr 5, na II piętrze budynku położonego przy ulicy Mickiewicza 13b (nad oddziałem Banku PKO BP). Budynek, do którego wchodzi się wprost z ulicy Adama Mickiewicza, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (znajduje się tu winda, a pomiędzy wejściem do budynku a windą nie ma schodów).

Godziny pracy Kancelarii Notarialnej:

• Pn.-Śr.: 8.30 – 15.30
• Czw.: 10.00 - 18.00
• Pt.: 8.30 – 15.30

Inne dni i godziny możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem.
W Kancelarii jest możliwość uzyskania informacji w języku angielskim oraz hiszpańskim.