Godło Polski

Kancelaria Notarialna w Raciborzu

Nasza kancelaria notarialna w Raciborzu prowadzona jest przez notariusz Agatę Rabczuk oraz notariusz Agnieszkę Raczek. Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie czynności notarialnych, wykonywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

Kim jest rejent?

Rejent jest zawodem zaufania publicznego. Podstawowym zadaniem notariusza jest wypełnianie obowiązków służbowych zgodnie z ustawą Prawo o notariacie. W ramach świadczonych usług wykonuje przede wszystkim tzw. czynności notarialne, czyli sporządza akty notarialne(wszelkiego rodzaju umowy itp.), poświadczenia (m.in. akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia podpisu, zgodności kopii lub odpisu dokumentu z oryginałem itd.), protokoły i innego rodzaju dokumenty. Może też doręczać oświadczenia oraz przyjmować na przechowanie dokumenty, papiery wartościowe lub gotówkę, a ponadto sporządzać inne dokumenty na prośbę stron.

Oferta biura notarialnego

Skorzystanie z usług biura notarialnego jest wymagane m.in. w przypadku zawierania różnego rodzaju umów notarialnych tj. kupna-sprzedaży nieruchomości, darowizny, zakładania spółek czy fundacji. Do notariusza należy także udać się w przypadku chęci zawarcia majątkowej umowy przedmałżeńskiej (intercyzy) lub spisania testamentu, a także potwierdzenia autentyczności odpisów lub kopii dokumentów, podpisu czy tożsamości. Każda czynność notarialna wiąże się z koniecznością wniesienia stosownej opłaty (tzw. taksy notarialnej) oraz opłat sądowych i podatków. Warto jednak dodać, że porady z zakresu oferowanych czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie przez każde biuro notariusza.

Notariusze Agata Rabczuk i Agnieszka Raczek zapewnią Państwu wyczerpujące informacje w zakresie:

• dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych,
• wysokości taksy notarialnej,
• wysokości podatków i opłat.

Kancelaria notarialna w Raciborzu – informacje praktyczne

Nasza Kancelaria Notarialna mieści się w Raciborzu przy ulicy Mickiewicza 13B, na II piętrze w lokalu nr 5 (nad oddziałem Banku PKO BP). Budynek jest przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W budynku znajduje się wygodna winda, a pomiędzy wejściem z ulicy a windą nie ma schodów.

Godziny pracy Kancelarii Notarialnej:

Nasi notariusze przyjmują klientów według poniższego harmonogramu:

• od poniedziałku do środy w godzinach 8.30 – 15.30,
• w czwartki w godzinach 10.00 - 18.00,
• w piątki w godzinach 8.30 – 15.30.

Istnieje również możliwość spotkania w innych dniach oraz godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z notariuszem. Obsługa klientów odbywa się w języku polskim.