Godło Polski

BLOG


Jaka jest różnica między spadkiem a zachowkiem?

Jeżeli spadkodawca sporządził przed swoją śmiercią testament, postępowanie spadkowe zostaje przeprowadzone w sposób zgodny z jego ostatnią wolą. Co istotne, spadkodawca może rozdysponować swój majątek według własnego uznania i preferencji. A co jeśli nie sporządził on testamentu? W życie wchodzi wtedy prawo spadkowe określone przez Kodeks cywilny, który stanowi, że po śmierci spadkodawcy, osoby będące jego najbliższą rodziną nabywają prawa do majątku spadkowego – w pierwszej kolejności jest to małżonek zmarłego oraz dzieci. W przypadku braku potomków i żony lub męża, spadek przypada rodzicom spadkodawcy. Zachowek jest natomiast uprawnieniem do wniesienia o zapłatę, którą mieliby uiścić spadkobiorcy. Czytaj dalej


Kiedy niezbędne jest poświadczenie pozostawania przy życiu?

Do czynności notarialnych zalicza się m.in. sporządzanie różnego rodzaju pism i dokumentów, które zyskują moc prawną. Do najpopularniejszych zalicza się akty notarialne, wypisy i odpisy, a także poświadczenia różnego rodzaju – jednym z nich jest poświadczenie pozostawiania przy życiu. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy procedurę wystawienia tego dokumentu. Kiedy poświadczenie pozostawania przy życiu jest niezbędne? Czytaj dalej


Jak działa pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo notarialne pozwala mocodawcy przekazać prawo do wykonywania różnych czynności urzędowych lub prawnych przez osobę trzecią. Szczegółowy zakres oraz termin przeprowadzenia owych czynności, powinien być ściśle określony w udzielonym pełnomocnictwie. Co istotne, dokument ten nie nakłada obowiązku uczestnictwa osoby upoważnionej w czynnościach, a jedynie daje mu taką możliwość. Czytaj dalej


Co to znaczy, że notariusz jest zawodem zaufania publicznego?

Osoby wykonujące zawód notariusza zajmują się przeprowadzaniem tzw. czynności notarialnych, w ramach których przygotowywane są różne rodzaje dokumentów prawnych. Notariusz zajmuje się m.in. opracowywaniem aktów notarialnych oraz dziedziczenia, wystawianiem odpisów dokumentów i nadawaniem im mocy prawnej oryginałów, sporządzaniem umów kupna oraz sprzedaży, czy też przyjmowaniem oświadczeń spadkowych. Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Co właściwie oznacza dane sformułowanie i do czego zobowiązuje status zawodu zaufania publicznego? Czytaj dalej


Stwierdzenie praw do spadku. Jak uzyskać notarialne poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument potwierdzający prawo spadkobiorcy do otrzymania i zarządzania spadkiem po osobie zmarłej. O sporządzenie aktu mogą ubiegać się osoby, które otrzymały spadek w wyniku zapisu w testamencie, a także podmioty objęte dziedziczeniem ustawowym. Co istotne, dokument ten oznacza stan prawny równy prawomocnemu postanowieniu sądu o stwierdzeniu spadku, który określa jego podstawę oraz wielkość. Poznaj obowiązujące procedury prowadzące do uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia oraz etapy sprawy spadkowej realizowanej przez biuro notarialne. Czytaj dalej


Ceny usług u notariusza. Co oznacza pojęcie taksy notarialnej?

Ceny za usługi notarialne ustalane są na podstawie maksymalnych stawek określonych w taksie notarialnej. Definiuje ona kwotę stanowiącą wynagrodzenie za przygotowanie oraz wypełnienie czynności notarialnej. Obowiązująca taksa notarialna opisana została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek notarialnych aktualnych na terenie kraju. Czytaj dalej