Godło Polski

BLOG


Dlaczego kancelarie wydają wypis, a nie oryginał aktu notarialnego?

Ustanowienie aktu notarialnego i jego podpisanie może się odbywać jedynie w obecności uprawnionego notariusza. O zawartości aktu notarialnego oraz czynnościach z nim związanych mówi Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Jedną z tych czynności jest wydanie wypisu aktu notarialnego. Czytaj dalej


Wydziedziczenie na gruncie prawa polskiego

Wydziedziczenie według polskiego prawa to instytucja pozwalająca na pozbawienie uprawnionego spadkobiercy możliwości otrzymania zachowku po zmarłym. Kodeks cywilny informuje również o tym, jakie okoliczności sprzyjają wydziedziczeniu – powodem takiego stanu rzeczy są zazwyczaj konflikty rodzinne, a także chęć przepisania przez spadkodawcę całego majątku wyłącznie jednej osobie. Warto pamiętać, że instytucja tego typu nie jest łatwym procesem i istnieje wiele sposobów na jej podważenie. W dalszej części tekstu omawiamy sposób na przeprowadzenie wydziedziczenia, a także sytuacje, w których może do niego dojść. Czytaj dalej


Co zawiera protokół notarialny?

Sporządzanie protokołu notarialnego jest jedną z usług, jakie oferuje każda kancelaria notarialna. Zgodnie z art. 104 ustawy z dn. 14.02.1991 r. Prawa o notariacie, protokoły spisywane są przez notariusza w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń. W szczególności mogą odwoływać się do stawiennictwa stron lub składanych oświadczeń przez strony. W dokumencie zawierane są również informacje na temat ewentualnej nieobecności strony drugiej. Czytaj dalej


Jaka jest różnica między spadkiem a zachowkiem?

Jeżeli spadkodawca sporządził przed swoją śmiercią testament, postępowanie spadkowe zostaje przeprowadzone w sposób zgodny z jego ostatnią wolą. Co istotne, spadkodawca może rozdysponować swój majątek według własnego uznania i preferencji. A co jeśli nie sporządził on testamentu? W życie wchodzi wtedy prawo spadkowe określone przez Kodeks cywilny, który stanowi, że po śmierci spadkodawcy, osoby będące jego najbliższą rodziną nabywają prawa do majątku spadkowego – w pierwszej kolejności jest to małżonek zmarłego oraz dzieci. W przypadku braku potomków i żony lub męża, spadek przypada rodzicom spadkodawcy. Zachowek jest natomiast uprawnieniem do wniesienia o zapłatę, którą mieliby uiścić spadkobiorcy. Czytaj dalej


Kiedy niezbędne jest poświadczenie pozostawania przy życiu?

Do czynności notarialnych zalicza się m.in. sporządzanie różnego rodzaju pism i dokumentów, które zyskują moc prawną. Do najpopularniejszych zalicza się akty notarialne, wypisy i odpisy, a także poświadczenia różnego rodzaju – jednym z nich jest poświadczenie pozostawiania przy życiu. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy procedurę wystawienia tego dokumentu. Kiedy poświadczenie pozostawania przy życiu jest niezbędne? Czytaj dalej


Jak działa pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo notarialne pozwala mocodawcy przekazać prawo do wykonywania różnych czynności urzędowych lub prawnych przez osobę trzecią. Szczegółowy zakres oraz termin przeprowadzenia owych czynności, powinien być ściśle określony w udzielonym pełnomocnictwie. Co istotne, dokument ten nie nakłada obowiązku uczestnictwa osoby upoważnionej w czynnościach, a jedynie daje mu taką możliwość. Czytaj dalej