Notariusz  zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo  o notariacie  dokonuje następujących czynności: 

  1. sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla których przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron,
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  3. sporządza wypisy, odpisy aktów notarialnych i wyciągi dokumentów,
  4. sporządza poświadczenia: kopii z okazanym oryginałem, własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu;
  5. sporządza protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów;
  6. doręcza oświadczenia;
  7. sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  8. sporządza protesty weksli i czeków;
  9. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  10. dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.