Godło Polski

BLOG


Czym jest dezpozyt notarialny? Co wolno przechowywać u notariusza?

Na początku należy zaznaczyć, że nie tym samym, co depozyt sądowy. Ten drugi to sposób zwolnienia się dłużnika od świadczenia, który prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania. Depozyt notarialny to przechowywanie określonych przez ustawę przedmiotów przez notariusza. Czytaj dalej


Sporządzenie intercyzy - w jakich sytuacjach ma to uzasadnienie?

Intercyza to inaczej uznana przez prawo, dobrowolna umowa majątkowa małżeńska, sporządzona i podpisana w obecności notariusza. Na jej mocy, zawarcie związku małżeńskiego nie wywołuje skutku posiadania przez współmałżonków majątku wspólnego. Czytaj dalej


W jakich sytuacjach sporządzane są poświadczenia notarialne?

Notariusz kojarzy nam się zazwyczaj z osobą, która pomoże przygotować akt notarialny np. podczas sprzedaży mieszkania. Jednak różne zdarzenia losowe mogą od nas wymagać wizyty u notariusza w celu przygotowania poświadczenia notarialnego. Czytaj dalej


Umowa przedwstępna. Dlaczego warto podpisać ją u notariusza?

Wiele czynności, których dokonujemy codziennie, wymaga poświadczenia notarialnego lub wsparcia ze strony osoby, która ma wiedzę na temat zmieniających się przepisów prawa. Czytaj dalej


Udział notariusza przy zakupie nieruchomości

Celem pracy notariusza jest sporządzanie dokumentów prawnych, przy zabezpieczeniu interesów stron biorących udział w czynności prawnej. W związku z tym, wykonywanie tego zawodu wiąże się z posiadaniem zaufania społecznego. Akty sporządzone przez notariusza mają szczególne znaczenie w sprawach spadkowych, darowizny oraz przenoszenia praw własności. 

Czytaj dalej


Gdzie należy spisać testament?

Testament, czyli ostatnia wola, może znacząco wpłynąć na życie spadkobierców. To bardzo istotna kwestia, która powinna być kilkukrotnie przemyślana. Spadek można otrzymać na mocy testamentu lub ustawy. Jeżeli wiesz, komu chciałbyś przekazać swój dorobek, bezpiecznie jest sporządzić testament. Gdzie należy go spisać? Jak powinien wyglądać prawidłowo napisany testament. Czytaj dalej