Godło Polski

BLOG


Gdzie należy spisać testament?

Testament, czyli ostatnia wola, może znacząco wpłynąć na życie spadkobierców. To bardzo istotna kwestia, która powinna być kilkukrotnie przemyślana. Spadek można otrzymać na mocy testamentu lub ustawy. Jeżeli wiesz, komu chciałbyś przekazać swój dorobek, bezpiecznie jest sporządzić testament. Gdzie należy go spisać? Jak powinien wyglądać prawidłowo napisany testament. Czytaj dalej


Jakie czynności wykonuje notariusz?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Do kancelarii notarialnej zgłaszamy się w celu przygotowania różnego rodzaju dokumentów prawnych. Dzięki jego poświadczeniu nabierają one statusu dokumentów urzędowych. Rola notariusza jest bardzo ważna dla całego systemu prawnego w Polsce, a dzięki jego pracy udaje się unikać bardzo dużej ilości sporów sądowych. Dzieje się tak, ponieważ urząd który sprawuje, czuwa nad tym, aby prawa i słuszne interesy każdej ze stron zawierających umowę zostały odpowiednio zabezpieczone. Czytaj dalej


Witamy na blogu Kancelarii Notarialnej!

Blog Kancelarii Notarialnej - Agata Rabczuk i Agnieszka Raczek

Czytaj dalej